TechKlub Suwałki Styczeń 2017

Najbliższe spotkanie 2017-01-11 r., godzina: 17:00
Centrum Trójki, ul. Kościuszki 71, 16-400 Suwałki
Centrum Trójki, ul. Kościuszki 71, 16-400 Suwałki
Karol Świerzbin_portretowe
Karol Świerzbin Tel: 507 860 241
Mail: suwalki@technologielokalnie.pl

Facebook Twitter Linkedin

CSR – Społeczna odpowiedzialność biznesu

jak prowadzić biznes odpowiedzialny społecznie

Sieć TechKlubów to inicjatywa programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności pt. „Nowe Technologie Lokalnie”. Ich koordynatorem jest Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. W 16 miastach w Polsce na początku każdego miesiąca odbywają się cykliczne spotkania, które poruszają kwestie wykorzystania nowych technologii w trzecim sektorze. W spotkaniach biorą udział przedstawiciele organizacji pozarządowych, biznesu, nauki i administracji. Już teraz zobacz pełny program spotkań (Kraków, Gdańsk, Wrocław, Poznań, Toruń, Olsztyn, Rzeszów, Koszalin, Szczecin, Białystok, Suwałki, Zielona Góra, Gliwice, Kielce, Lublin, Łódź). Więcej o TechKlubach na: www.techklub.pl

Agenda

Temat spotkania: CSR – Społeczna odpowiedzialność biznesu

 

17:00
Kompania Wolontariuszy
18:00
Ubezpiecz i pomóż
Sylwester Polkowski
19:00
Networking

Prelegenci

<strong>Kompania Wolontariuszy</strong>
Kompania Wolontariuszy Kompania Piwowarska Kompania Wolontariuszy

Prelegentami będą przedstawiciele dużego koncernu prowadzący program KOMPANIA WOLONTARIUSZY, na spotkaniu zostaną zaprezentowane projekty CSR realizowane przez firmę, będziemy też dużo mówić o współpracy firma – NGO.

<strong>Sylwester Polkowski</strong>
Sylwester Polkowski Certus Ubezpiecz i pomóż

broker ubezpieczeniowy w Kancelarii Ubezpieczeniowej – Certus, która w lutym 2016 wprowadziła innowacyjny produkt, który roboczo nazwano ,,Ubezpiecz i Pomóż’’. Motywem przewodnim produktu jest hasło ,,Pomagajmy przez ubezpieczenia’’. Dystrybucja produktu wiąże się ściśle ze wspieraniem finansowym wszelkiego rodzaju organizacji, fundacji czy stowarzyszeń zarejestrowanych i działających w RP.

Karol Świerzbin
Karol Świerzbin koordynator TechKlubu Suwałki, fan nowych technologii i mediów społecznościowych
Facebook Twitter

Nie istnieje jedna uniwersalna definicja zjawiska określanego w skrócie jako CSR, poniżej cytujemy kilka najczęściej podawanych:

Społeczną odpowiedzialność biznesu określa się jako koncepcję, dzięki której przedsiębiorstwa na etapie budowania strategii dobrowolnie uwzględniają interesy społeczne i ochronę środowiska, a także relacje z różnymi grupami interesariuszy. Bycie odpowiedzialnym nie oznacza tylko spełnienia wszystkich wymogów formalnych i prawnych, ale oprócz tego zwiększone inwestycje w zasoby ludzkie, w ochronę środowiska i relacje z otoczeniem firmy, czyli dobrowolne zaangażowanie. Społeczne odpowiedzialność jest procesem, w ramach którego przedsiębiorstwa zarządzają swoimi relacjami z różnorodnymi interesariuszami , którzy mogą mieć faktyczny wpływ na sukces w działalności gospodarczej, należy je zatem traktować jako inwestycję a nie koszt.
Innyni słowy, odpowiedzialność biznesu to efektywna strategia zarządzania, która poprzez prowadzenie dialogu społecznego na poziomie lokalnym przyczynia się do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw na poziomie globalnym i jednocześnie kształtowania warunków dla zrównoważonego rozwoju społecznego i ekonomicznego.
Odpowiedzialny biznes to podejście strategiczne, długofalowe, oparte na zasadach dialogu społecznego i poszukiwaniu rozwiązań korzystnych tak dla przedsiębiorstwa, jak i jego całego otoczenia, pracowników, wszystkich interesariuszy i społeczności, w której działa firma. Odpowiedzialność firmy oznacza zwiększone inwestycje w zasoby ludzkie, ochronę środowiska i relacje z otoczeniem firmy, czyli interesariuszami.
Zdaniem Komisji Europejskiej, strategia społecznej odpowiedzialności biznesu prowadzi do trwałego sukcesu przedsiębiorstwa dzięki prowadzeniu dialogu z otoczeniem, uwzględnianiu ochrony środowiska i budowę kapitału społecznego. Dlatego też CSR może przyczynić się do realizacji celów zdefiniowanych w Strategii Lizbońskiej, które są obligujące także dla nowych członków UE, w tym Polski.
Z założenia adaptacja społecznie odpowiedzialnych zachowań jest domeną biznesu, tworzącego na bieżąco relacje ze swymi interesariuszami. Niemniej jednak społeczna odpowiedzialność przyczynia się do tworzenia wartości społecznej, poprzez oddziaływanie w kierunku zrównoważonego rozwoju, a więc powinna wchodzić w zakres zainteresowania władz publicznych w promocji pozytywnych praktyk na rzecz środowiska i społeczeństwa kreowanych przez przedsiębiorstwa.
za: http://www.pozytek.gov.pl/Spoleczna,odpowiedzialnosc,biznesu,464.html

Partnerzy

Stowarzyszenie Kulturalne KOSTROMA

Centrum Trójki
technologie.ngo.pl

Poprzednie spotkania

Grudzień 2016, Listopad 2016, Październik 2016, Czerwiec 2016, Maj 2016, Kwiecień 2016, Marzec 2016, Luty 2016, Styczeń 2016, Grudzień 2015, Listopad 2015, Październik 2015, Maj 2015, Kwiecień 2015, Marzec 2015, Luty 2015, Styczeń 2015, Grudzień 2014, Listopad 2014, Październik 2014, Wrzesień 2014, Czerwiec 2014, Maj 2014,