Wspieramy trzeci sektor w zakresie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Zobacz wideo >

Pokazujemy, jak wykorzystywać dostępne narzędzia ICT. Aktywnie dążymy do tworzenia nowych.

Zobacz ofertę >

Nowe Technologie Lokalnie to inicjatywa Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności adresowana do organizacji non-profit, fundacji, stowarzyszeń, lokalnych grup bez względu na ich wielkość czy profil działalności. W sposób szczególny chcemy wspierać organizacje z małych miejscowości. Program realizowany jest przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. 

Oferta

Portal
Konferencje
Szkolenia
TechKluby
Nagroda
Fundusz Innowacji
Granty
Mobilni doradcy

Dzieki zastosowaniu ICT organizacje podnoszą swoją konkurencyjność i skuteczniej realizują działania

Organizatorzy programu

Program "Nowe Technologie Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany
jest przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.​

Partnerzy zagraniczni

Współpraca